Stor interesse i Landfill Mining projektet på Skårup Deponi

Den 8. september blev der afholdt temadag om Landfill Mining på Skårup Deponi. Dagen tiltrak ca. 70 deltagere, som repræsenterede branchen meget bredt.

Alle myndighedstrin var til stede sammen med både entreprenører, rådgivere og et bredt udsnit af affaldsbranchen, da projektdeltagerne holdt indlæg om baggrunden for Landfill Mining generelt og gennemgik det igangværende projekt i detaljer. De enkelte præsentationer kan ses her:

De miljømæssige udfordringer, ansøgning og godkendelse
v/ Lars Baltzer Overgaard, DGE Miljø- og Ingeniørfirma

Non invasive undersøgelser og screening 3D
v/ Jørgen Mølgaard, Biorem ApS

Fordele og ulemper og potentialet for LFM i DK og EU
v/ René Rosendal, Danish Waste Solutions ApS

Projektforløb og foreløbige resultater
v/Henrik Felding, Kingo Karlsen A/S

Efter de korte indlæg var der mulighed for at se grave- og sorteringsarbejderne i fuld gang og få et nærbillede af arbejdsprocesserne. Arbejdet på pladsen blev midlertidigt standset, så deltagerne kunne komme ind og gennemgå de enkelte sorteringsfraktioner og eventuelt, med egne øjne, vurdere mulighederne for genanvendelse.

Som arrangører oplevede vi stort engagement blandt de tilstedeværende deltagere, som vi gerne vil takke for den store interesse i projektets processer og forløb samt de mange gode diskussioner om vores fremgangsmåder.