Kalkulationsark for Landfill Mining er nu offentligt tilgængeligt

Beslutningstagere, der overvejer at benytte Landfill Mining på et deponi eller et område med store affaldsmængder, kan med et kalkulationsark få et billede af, hvordan økonomien ved det pågældende projekt kan se ud.

Kalkulationsarket, der er udviklet og anvendt til at beregne økonomien ved forskellige scenarier på Skårup Deponi, er tilgængeligt for alle.

Kalkulationsark og vejledning ligger her.