Invitation til temadag om Landfill Mining

Torsdag den 8. september 2016 kl. 12.30-18.00 inviterer vi alle med interesse i Landfill Mining til temadag hos Renosyd I/S, Oddervej 75, i Skanderborg.

TILMELDING

For tilmelding og eventuelle spørgsmål kontakt venligst Søren Nielsen på sn@renosyd.dk eller telefon 8652 5211 senest den 05.09.2016.

Renosyd I/S har sammen med Dansk Affaldsforening, Kingo Karlsen A/S, BioRem ApS og DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S modtaget midler fra Miljøstyrelsen til udvikling og demonstration af koncept for udnyttelse af ressourcer og energi fra affaldsdeponier ved brug af Landfill Mining.

Formålet med projektet er at undersøge de tekniske, økonomiske og miljømæssige fordele ved upcycling af gammelt affald på lossepladser ved at gennemføre testopgravninger og sortering af tidligere deponeret affald fra Skaarup deponi ved Skanderborg.

Projektet er State-of-the-art i Danmark og sigter på at udvikle en metode til gennemførelse af fremtidige Landfill Mining projekter på forskellige typer af deponier og lossepladser i både ind- og udland, herunder test og demonstration af nye undersøgelsesmetoder.

Renosyd og vores samarbejdspartnere samt leverandører vil gerne åbne dørene for offentligheden og vise projektet frem, da det kan have en stor interesse for andre, og derfor inviterer vi til temadag og åbent hus.

PROGRAM FOR DAGEN

12.30  Registrering og sandwich samt forfriskning

13.00  Velkomst
v/ Annemette Fuglsang, Direktør Renosyd

13.10  Præsentation af Projektet og formål
v/ Sune D. Nygaard, Renosyd

13.25  De miljømæssige udfordringer, ansøgning og godkendelse
v/ Lars Baltzer Overgaard, DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S

13.40 Non invasive undersøgelser og screening 3D
v/ Jørgen Mølgaard, Biorem ApS

13.50 Fordele og ulemper og potentialet for LFM i DK og EU
v/ René Rosendal, Danish Waste Solutions ApS

14.00-15.30 Besigtigelse på pladsen med underleverandører
v/ Kingo Karlsen A/S

15.30-16.00 Pause

16.00-18.00 Åbent hus for borgerne i Odder og Skanderborg Kommune

logo foot.indd4 (2)

Skriv et svar