Kalkulationsark for Landfill Mining er nu offentligt tilgængeligt

Beslutningstagere, der overvejer at benytte Landfill Mining på et deponi eller et område med store affaldsmængder, kan med et kalkulationsark få et billede af, hvordan økonomien ved det pågældende projekt kan se ud.

Kalkulationsarket, der er udviklet og anvendt til at beregne økonomien ved forskellige scenarier på Skårup Deponi, er tilgængeligt for alle.

Kalkulationsark og vejledning ligger her.

Seminar: Er lossepladserne og deponierne fremtidens guldminer?

DAKOFA afholder et seminar om Landfill Mining, hvor der stilles skarpt på, hvad man kan opnå ved at opgrave deponeret affald, om det giver mening og under hvilke betingelser. Seminaret afholdes onsdag d. 17. maj 2017 kl. 10.00-13.30 hos RenoSyd på Norgesvej 13, 8660 Skanderborg.

Der tales og skrives i disse år om, at vores gamle lossepladser og deponier gemmer på værdifulde ressourcer, som burde udnyttes i den cirkulære økonomis navn. Også i EU’s cirkulære økonomipakke og den nationale ressourcestrategi – ”Danmark uden affald I”, ses landfill mining som en mulighed for genvinding af ressourcer.

Men landfill mining er meget mere end genvinding af ressourcer. Flere af de danske lossepladser og deponier ligger på attraktive lokaliteter og er placeret i områder hvor byudviklingen trænger sig på. Tanken om at fjerne en gammel losseplads og i stedet opnå en attraktiv byggegrund er nærliggende. For aktører, som beskæftiger sig med deponering af affald, er landfill mining også en måde at reducere/eliminere de store økonomiske usikkerheder, der ligger i ikke at vide, hvor lang tid de aktive miljøforanstaltninger som f.eks. perkolatbehandling skal være aktive. At der samtidig frigives deponeringskapacitet er i nogle områder meget værd.

Fordelene og gevinsterne ved landfill mining synes at være mange, men konkrete projekter fra ind- og udland har vist, at der også er økonomiske usikkerheder og teknologiske vanskeligheder, som udfordrer landfill mining konceptet. Dertil kommer, at det er usikkert hvilken kvalitet og pris eventuelle genvundne ressourcer vil have.

På dette seminar fremlægges erfaring og resultater fra konkrete projekter og på den baggrund synliggøres både gevinster, udfordringer og uafklarede spørgsmål omkring konceptet landfill mining. Målet er at deltagerne på seminaret får en god forståelse og fornemmelse for hvornår og under hvilke betingelser landfill mining kan være både økonomisk og miljømæssig en god løsning.

Læs mere om seminaret her.

Følgegruppemøde før rapportaflevering til Miljøstyrelsen

Fredag den 10. februar var der møde i følgegruppen for Landfill Mining projektet. Til stede var repræsentanter fra Miljøstyrelsen, Region Midt og Skanderborg Kommune samt projektets samarbejdspartnere. Med de sidste justeringer på plads er vi nu i gang med at lægge sidste hånd på rapporten, som er tæt på aflevering til Miljøstyrelsen.

Følgegruppemødet blev afholdt fredag den 10. februar kl. 9.30-12.30 hos Renosyd i Skanderborg.

 

DAGSORDEN

Se dagsorden for følgegruppemødet her.

 

PRÆSENTATIONER

Ansøgning, gasmålinger, kartering mv.
v/Lars Baltzer Overgaard, DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S

Non-invasive undersøgelser, georadar og geotracer
v/ Jørgen Mølgaard Christiansen, Biorem ApS

Afgraving og sortering
v/ Henrik Felding, Kingo Karlsen A/S

Forretningsmodel
v/Jørgen Mølgaard Christiansen, Biorem ApS

LFM – Oplæg til diskussion
v/ Per Reimann, DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S

Stor interesse i Landfill Mining projektet på Skårup Deponi

Den 8. september blev der afholdt temadag om Landfill Mining på Skårup Deponi. Dagen tiltrak ca. 70 deltagere, som repræsenterede branchen meget bredt.

Alle myndighedstrin var til stede sammen med både entreprenører, rådgivere og et bredt udsnit af affaldsbranchen, da projektdeltagerne holdt indlæg om baggrunden for Landfill Mining generelt og gennemgik det igangværende projekt i detaljer. De enkelte præsentationer kan ses her:

De miljømæssige udfordringer, ansøgning og godkendelse
v/ Lars Baltzer Overgaard, DGE Miljø- og Ingeniørfirma

Non invasive undersøgelser og screening 3D
v/ Jørgen Mølgaard, Biorem ApS

Fordele og ulemper og potentialet for LFM i DK og EU
v/ René Rosendal, Danish Waste Solutions ApS

Projektforløb og foreløbige resultater
v/Henrik Felding, Kingo Karlsen A/S

Efter de korte indlæg var der mulighed for at se grave- og sorteringsarbejderne i fuld gang og få et nærbillede af arbejdsprocesserne. Arbejdet på pladsen blev midlertidigt standset, så deltagerne kunne komme ind og gennemgå de enkelte sorteringsfraktioner og eventuelt, med egne øjne, vurdere mulighederne for genanvendelse.

Som arrangører oplevede vi stort engagement blandt de tilstedeværende deltagere, som vi gerne vil takke for den store interesse i projektets processer og forløb samt de mange gode diskussioner om vores fremgangsmåder.

Invitation til temadag om Landfill Mining

Torsdag den 8. september 2016 kl. 12.30-18.00 inviterer vi alle med interesse i Landfill Mining til temadag hos Renosyd I/S, Oddervej 75, i Skanderborg.

TILMELDING

For tilmelding og eventuelle spørgsmål kontakt venligst Søren Nielsen på sn@renosyd.dk eller telefon 8652 5211 senest den 05.09.2016.

Renosyd I/S har sammen med Dansk Affaldsforening, Kingo Karlsen A/S, BioRem ApS og DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S modtaget midler fra Miljøstyrelsen til udvikling og demonstration af koncept for udnyttelse af ressourcer og energi fra affaldsdeponier ved brug af Landfill Mining.

Formålet med projektet er at undersøge de tekniske, økonomiske og miljømæssige fordele ved upcycling af gammelt affald på lossepladser ved at gennemføre testopgravninger og sortering af tidligere deponeret affald fra Skaarup deponi ved Skanderborg.

Projektet er State-of-the-art i Danmark og sigter på at udvikle en metode til gennemførelse af fremtidige Landfill Mining projekter på forskellige typer af deponier og lossepladser i både ind- og udland, herunder test og demonstration af nye undersøgelsesmetoder.

Renosyd og vores samarbejdspartnere samt leverandører vil gerne åbne dørene for offentligheden og vise projektet frem, da det kan have en stor interesse for andre, og derfor inviterer vi til temadag og åbent hus.

PROGRAM FOR DAGEN

12.30  Registrering og sandwich samt forfriskning

13.00  Velkomst
v/ Annemette Fuglsang, Direktør Renosyd

13.10  Præsentation af Projektet og formål
v/ Sune D. Nygaard, Renosyd

13.25  De miljømæssige udfordringer, ansøgning og godkendelse
v/ Lars Baltzer Overgaard, DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S

13.40 Non invasive undersøgelser og screening 3D
v/ Jørgen Mølgaard, Biorem ApS

13.50 Fordele og ulemper og potentialet for LFM i DK og EU
v/ René Rosendal, Danish Waste Solutions ApS

14.00-15.30 Besigtigelse på pladsen med underleverandører
v/ Kingo Karlsen A/S

15.30-16.00 Pause

16.00-18.00 Åbent hus for borgerne i Odder og Skanderborg Kommune

logo foot.indd4 (2)